คลังข้อมูล ข่าวประกาศ


เมนูเว็บไซต์
 วิสัยทัศน์
 พันธกิจ
 ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนศ.
 ขอบข่ายงาน
 กระบวนงานที่สำคัญ
 แผนการพัฒนา
 การบริหารงาน
 ปฏิทินกิจกรรม
 แบบฟอร์มต่างๆ
 เว็บไซต์ที่รับผิดชอบ
 เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
กระดานถาม-ตอบ 
 
 
www.science.cmu.ac.th
 
ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง รับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีเพื่อศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
(วันที่ประกาศ: 11 มิ.ย. 2561 เวลา 11:34 น.)
 

 

ปี 2561.PDF