คลังข้อมูล ข่าวประกาศ

เมนูเว็บไซต์
ค่านิยม
การบริหารงาน
ขอบข่ายงาน
 กระบวนงานที่สำคัญ
 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
 หลักเกณฑ์ชำนาญการ
 แบบฟอร์มต่างๆ
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
กระดานถาม-ตอบ
 

 
 
 
 
 
 
ดูทุกหมวดหมู่:
สรุปข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการเปลี่ยนประเภทตำแหน่ง การเปลี่ยนชื่อตำแหน่ง การตัดโอนตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

(วันที่ประกาศ: 2 พ.ค. 2555 เวลา 13:24 น.)
แบบฟอร์มการเปลี่ยนประเภทตำแหน่ง การเปลี่ยนชื่อตำแหน่ง และการตัดโอนตำแหน่ง ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

(วันที่ประกาศ: 17 เม.ย. 2555 เวลา 12:05 น.)
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการเปลี่ยนประเภทตำแหน่ง การเปลี่ยนชื่อตำแหน่ง และการตัดโอนตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.๒๕๕๕

(วันที่ประกาศ: 17 เม.ย. 2555 เวลา 11:40 น.)