คลังข้อมูล ข่าวประกาศ

เมนูเว็บไซต์
ค่านิยม
 การบริหารงาน
ขอบข่ายงาน
 กระบวนงานที่สำคัญ
 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
 คำสั่ง/ประกาศ
 แบบฟอร์มต่างๆ
 KM หน่วยธุรการกลาง
กระดานถาม-ตอบ
  


 
 
 
 
 
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526
(วันที่ลงข้อมูล: 11 มี.ค. 2558 เวลา 15:50 น.)
พ.ศ.2526.pdf