คลังข้อมูล ข่าวประกาศ

เมนูเว็บไซต์
หน้าแรกเว็บไซต์
ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ
KM งานคลังและพัสดุ
ค่าธรรมเนียมการศึกษา
แนวปฏิบัติต่างๆ
 กระบวนงานที่สำคัญ
 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มต่างๆ
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
สาระน่ารู้
ติดต่อหน่วยงาน
กระดานถาม-ตอบ

 
 

 
 
            หน่วยการเงินและการบัญชี
            งานการเงิน การคลังและพัสดุ
            คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
            239  ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ
            อ.เมือง จ.เชียงใหม่  50200

            โทรศัพท์  053-943312, 053-943459
            โทรสาร    053-222268