คลังข้อมูล ข่าวประกาศ

เมนูเว็บไซต์
หน้าแรกเว็บไซต์
ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ
KM งานคลังและพัสดุ
ค่าธรรมเนียมการศึกษา
แนวปฏิบัติต่างๆ
 กระบวนงานที่สำคัญ
 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มต่างๆ
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
สาระน่ารู้
ติดต่อหน่วยงาน
กระดานถาม-ตอบ

 
 

 
 
ฉบับที่ -/2553 (มาตรการประหยัดในการเบิกค่าใช้จ่าย) ลว. 25 ก.พ. 53 เกี่ยวกับอัตราค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่มในการจัดประชุม และจัดฝึกอบรม ***มีประกาศฯหลักเกณฑ์อัตราการจ่ายของคณะกำหนดไว้***
(วันที่ลงข้อมูล: 24 ก.ค. 2554 เวลา 10:02 น.)

cmu-ex69-2553[1].pdf