คลังข้อมูล ข่าวประกาศ

เมนูเว็บไซต์
หน้าแรกเว็บไซต์
ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ
KM งานคลังและพัสดุ
ค่าธรรมเนียมการศึกษา
แนวปฏิบัติต่างๆ
 กระบวนงานที่สำคัญ
 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มต่างๆ
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
สาระน่ารู้
ติดต่อหน่วยงาน
กระดานถาม-ตอบ

 
 

 
 
มาตรการประหยัดในการเบิกค่าใช้จ่าย (ค่าอาหาร-อาหารว่างและเครื่องดื่ม) ลงวันที่ 25 ก.พ.53
(วันที่ลงข้อมูล: 12 ก.ค. 2554 เวลา 15:39 น.)
11-07-02-42998.pdf